Zatrudniłem nam designera strony... teraz pomysły same będą się rodzić... ;)